Tutkimus Volter Kilven teoksista

Väitöskirjoja ja muuta tutkimusta Volter Kilven teoksista:

 • 1928Eliel Aspelin-Haapkylä

  Volter Kilven ”Bathseba” (Teoksessa Tutkielmia kirjallisuudesta ja kuvaamataiteesta, SKS toim. 177)
 • 1937Aaro Hellaakoski

  Eräs kirjallisuutemme monumentaaliteos (Suomalainen Suomi)
 • 1939Sampo Haahtela

  Volter Kilpi, kirjallisuutemme omaperäisin kertoja. (Suomalainen Suomi)
 • 1952Vilho Suomi

  Nuori Volter Kilpi. Vuosisadanvaihteen romantikko. (väitöskirja, Helsinki)
 • 1965Kai Laitinen

  Volter Kilven myöhäistuotanto (Teoksessa Metsästä kaupunkiin, 1984)
 • 1970Vilho Suomi

  Volter Kilven mestarivuodet (Eino Kauppisen juhlakirja, Tampere)
 • 1976Sisko Ukkonen

  Kuvakieli Volter Kilven teoksessa ”Alastalon salissa” (lisensiaatintutkielma Turku; julkaisematon)
 • 1977Satu Apo

  Volter Kilpi ja 30-luvun kritiikki. KTSV 30.
 • 1986Per-Erik Cederholm

  Om det berättade in Volter Kilpis roman Alastalon salissa (väitöskirja, Stockholm)
 • 1992Pirjo Lyytikäinen

  Mielen meri, elämän pidot. Volter Kilven Alastalon salissa. (väitöskirja, Helsinki)
 • 1995Lea Rojola

  Varmuuden vuoksi. Modernin representaatio Volter Kilven Saaristosarjassa. (väitöskirja, Turku)
 • 2002Juhani Pietarinen

  Hetkessä on iäsyys. Volter Kilven filosofia. Volter Kilven Seuran julkaisuja 9.
 • 2005Pirjo Kukkonen

  I språkets vida rum. Paula Rossi (red.). Från översättning till etik. En festskrift till Irma Sorvali på hennes 60- årsdag den 15 oktober 2005. Acta Universitatis Ouluensis, Humaniora B 64. Uleåborg: Uleåborgs universitet. 103-112. Tillgänglig också som e-bok. https://her-ku-les.oulu.fi/isbn9514278003
 • 2014Pirjo Kukkonen

  I språkets vida rum. Salens språk - språkets sal. Volter Kilpis modernistiska prosaepos Alastalon salissa I Thomas Warburtons svenska översättning I salen på Alastalo. Acta Semiotica Fennica XLIV. Helsingfors: Suomen Semiotiikan Seura - Semiotiska sällskapet I Finland - The Semiotic Society of Finland. (402 s.) Slutsåld i bokformat men tillgänglig som e-bok: Helsingfors universitet, Helda Open Access.

Vrt. myös artikkelit seuran julkaisuissa 7. ja 8.